Közhasznúsági jelentés 2014.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014. évről

(Készült a 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján)

 

A MEMENTO MORI Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2009. 07. 12. napján 13022. nyilvántartási szám alatt, 7.Pk.60.218/2009/3. iktatószámú végzésével

KÖZHASZNÚ SZERVEZETNEK

minősítette.

A közhasznú szervezeteknek az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készítenie az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a alapján. A megadott szempontok szerinti jelentést rögzítjük az alábbiakban.

A szervezet alapadatai:

Szervezet neve: MEMENTO MORI Egyesület

Irányítószám: 1223

Székhely: Budapest

Cím: Barátcinege u. 25/B

Adószám: 18264375-1-43

Kapcsolattartó neve: Szelevényi Gellért

Telefonszám: 06-20/524-2490

e-mail: g.szelevenyi@gmail.com

jellemző tevékenység: kulturális tevékenység

 

A 2014. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ BEMUTATÁSA

(1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) a)

 

1. NYITÓ EGYENLEG 2014. január 01-jén:                      472 229  Ft

2. BEVÉTELEK:

Tagdíjakból                            191

Pályázati támogatásból              0

SZJA 1 %-os felajánlás            95

Helyi önkormányzattól              0

TB-tól                                                    0

Egyéb                                                     1

Összes bevétel                       287 eFt

 

3. KIADÁSOK:

Egyéb                                                220

Összes kiadás                        220 eFt

 

4. Számlavezető pénzintézetnél záró egyenleg 2014. december 31-én:       394 618 Ft

5. Az Egyesület készpénzvagyona 2014.december 31-én:                           145 210 Ft

 

A./ Az Egyesület tevékenységének szöveges összefoglalója 2014. évre:

A Memento Mori Közhasznú Egyesület folytatva töretlen értékmegőrző tevékenységét a 2014. évben is több, az underground kultúrát illetve a hagyományos értékeket továbbvivő programok szervezését, kultúrtörténeti kiállítást, kiadványok megjelenését biztosította közvetlen és közvetett célcsoportja számára.

A 2014. évben megvalósult rendezvényeink voltak:

  • Az Egyesület rendszeresen minden a kortárs, az underground és a hagyományörző művészetek iránt érdeklődők számára MEMENTO MORI KLUBESTEKET tartott nagy sikerrel (a Roham Bárban). Mindegyik esten több zenekar is lehetőséget kapott a fellépésre.
  • Továbbra is rendszeres időközönként KIÁLLÍTÁSOKAT szerveztünk, kiállító vendégeink voltak: Tóth Levente, Jacsó Balázs, Kovács Anita.
  • A Gépnarancs c. könyv ihletésű eseményünket, folytatva a tavaly előtt megkezdett hagyományt, idén is megszerveztük GÉPNARANCS TRI néven, helyszíne a Kis Á volt. A plakátkiállítás, a filmvetítés és a zenei program rengeteg ember jelenlétét biztosította idén is.

 

 

2014-ban lehetőséget biztosítottunk több ipar-, és képzőművész számára alkotásaik kiállítására a Mixart, majd a Kis Á együttműködésével.

Kiállítóink voltak:

  • Tóth Levente, képzőművész
  • Kovács Anita, grafikus, festő
  • Jacsó Balázs, grafikus

Célunk, hogy továbbra is megfelelő platformot biztosítsunk feltörekvő és professzionális művészek számára egyaránt. Terveink között szerepelnek kulturális, hagyományőrző és zenei kiadványok megjelentetése, további rendezvények létrehozása, és szorosabb kapcsolat kialakítása vidéki kulturális szervezetekkel és művészekkel.

B./ Költségvetési támogatás felhasználása:

(1997. évi CLV1. tv.19. § (3) b.)

Az Egyesület a tárgyévben a NAV által, az SZJA 1 % felajánlásokból 94 766 Ft támogatásban részesült.

C./ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

(1997. évi CLV1. tv. 19. § (3) c.)

Az Egyesületnek tagdíjból és pályázati úton nyert pénzvagyona van.

D./A cél szerinti juttatások kimutatása;

(1997. évi CLVI. tv. 19. (3) d.)

Célszerinti juttatásokban Egyesületünk a 2013-ban és azt megelőző években sem részesült.

E./ Különböző szervektől kapott összegek mértéke:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) e.)

Az Egyesület központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

F./Vezető tisztségviselőinek nyújtott különféle juttatások értéke, illetve összege:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) f.)

Az Egyesület vezető tisztségviselői különféle juttatásokban nem részesültek.

G./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló néhány egyesületi tevékenységről:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) g.)

Az Egyesület legfontosabb tevékenységeinek összefoglalása:

Összhangban a Ksztv. 26.§ c.) pontjának 2-7. és 9. alpontjában foglaltakkal az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységekre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítását, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.

Az Egyesület céljai között szerepel kortalan alkotótevékenységek életben tartása: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatása, színházi képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetésének biztosítása (Mátyus Andrea, fotográfus, Márton Judit, fotográfus, Kovács Roland, képzőművész, Sáli Levente, festő, Gimesi András, fotográfus, Bakos Levente, amatőr festő, Kovács Anita, grafikus, festő, Králl Szabolcs, képzőművész, Rásonyi Ábel, festő, Novák Tünde, fotográfus, Jacsó Balázs, grafikus ,Kónya Melinda, festő), erkölcsi és anyagi presztízsének megteremtése; ezzel kapcsolatban a művészeti határvonalak újraértékelése, összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására (Szépséged áldozatai c. kiállítás és kerekasztal-beszélgetés állatvédelmi témában, a „Fogasházban”), szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére (Bábeltől haikuig c. irodalmi est, felolvasóesttel, vetítéssel, zenei aláfestéssel a Királyfürdőben) és megteremtésére.

Budapest, 2015. május 31.


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2015. 06. 01. - 08:26 | © szerzőség: Timi