A kutatás

1. Az életstílus változás csoportváltást hoz magával, azonban a volt tagok bizonyos szubkulturális jegyeket, elemeket átmentenek „új életükbe”.
Mindannyian ismerjük ezt a jelenséget, több példát is tudunk rá mondani saját életünkből, mindannyian éreztük már, hogy „kinőttem” vagy „már nem olyan fontos”. Ezen hipotézis keretében azt vizsgálom, hogy az adott szubkultúrában az életstílus változás fennáll-e, és váltást hoz-e magával. Mindemellett azt feltételezem, hogy bizonyos a szubkulturális élethez tartozó, elemek megmaradnak. Célom, hogy igazoljam, vannak ilyen elemek, és hogy leírjam, melyek azok.

Életstílus:
Mi az, hogy életstílus? Sűrűn használjuk ezt a kifejezést, de vajon tudjuk-e mit jelent, milyen összetevői vannak? „Életstílus: adott társadalmi körülmények között viszonylagos szabadsággal megválasztott tevékenységek és az ezekkel kapcsolatos preferenciák.” (4. ) Vagyis az életvitelünk, az életmódunk, és minden, ami ebbe belefoglaltatik: a munkánk, a szabadidő-eltöltésünk és a környezet, ami körülvesz minket.
Az életstílus kutatások nagyon összetettek, néhány dimenziójukhoz pszichológiai ismeretek is szükségesek, illetve hosszú, standardizált tesztek. Nekem nem áll módomban az életstílus minden dimenzióját vizsgálni, igyekeztem azokat az elemeket kiválasztani, melyek egy ilyen kutatás keretében mérhetőek, például életkor, az iskolai végzettség, a foglalkozás, a lakóhely, családi állapot, az anyagi helyzet változása, a kultúrafogyasztásra, művelődésre, szabadidő-eltöltésre fordított keret, az otthoni tárgyi környezet, a háztartási fogyasztási és életviteli kiadások és a személyes kapcsolatok.

Változások I.:

*A vizsgálatban nem csak az aktuális, hanem a 2002-03 körüli állapotra is rákérdeztem.
A kitöltők jelenleg főként 25 fölötti, közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok, akik leginkább Budapesten élnek. 2004-es adataim nincsenek, de a kitöltők visszaemlékezéseire támaszkodva jelentős eltérés mutatkozik a külföldi életvitelszerű tartózkodást illetően. Ennek aránya 0%-ról 14%-ra nőtt. Családi állapot terén 29%-kal nőtt a házasságban vagy stabil párkapcsolatban élők aránya, 25%-kal csökkent a nem önként vállaltan hajadonok/nőtlenek aránya, sajnálatos módon a válások aránya 0-ról 4%-ra nőtt. Foglalkozások tekintetében a legszembetűnőbb, hogy a tanulók aránya minimálisra csökkent.


Változások II. (2012-es kutatás):

Mind a hat területen a pozitív irányú változás a jellemző, a legkisebb javulás a kultúra, művelődés és szabadidő-eltöltés területein mutatkozik (sajnos), sőt az ugyanannyit vagy kevesebbet költők aránya együtt meghaladja a többet költőkét. Szabadidő eltöltésre talán azért költünk kevesebbet, mert ritkábban járunk bulizni, koncertre, lógni vagy egyáltalán nem?

Változások III. (2012-es kutatás):

Változások IV. (2012-es kutatás):

Kapcsolatok terén mennyiségi csökkenésről és minőségi javulásról számolnak be a válaszadók. Legtöbbjüknek szüleivel igen szoros a köteléke, egyéb kapcsolataik aktívak és mélyek. Hipotézisemmel összhangban a dark-goth szubkultúrán belüli viszonyaik aktivitását 73% passzívnak vagy inkább passzívnak, mélységét tekintve 63% felületesnek vagy inkább felületesnek ítélte. Aktív és mély személyközi kapcsolataik főleg a szubkultúrán kívüli egyénekkel vannak, ami nem véletlen, mivel a 88%-os aktív vagy inkább aktív 2002/03-as szubkulturális részvétel, 36%-osra csökkent.

Mindannyiunk életében vannak bizonyos életesemények, melyeknek bekövetkezése kisebb-nagyobb stresszt okoz, és ezzel változtatásra ösztönöz. Ezek közül a stresszorok közül kiválasztottam néhányat, arra voltam kíváncsi, hogy melyek érintik leginkább a szubkultúra és ex-szubkultúra tagokat, valamint azok, amelyek érintik őket, mekkora a stressz-értékkel bírnak.

Életesemények (2012-es kutatás):

A táblázat eredményeit végigtekintve könnyen megállapíthatjuk, hogy sokunk életében következett be jelentős stresszt okozó életesemény. Leginkább a munka* okozott gondot, de magas stresszt a szerelmi életünkben (válás, különélés, házasság, összeköltözés) bekövetkezett változások jelentettek. Kis stressz értékű, de a legtöbb válaszadót érintő probléma a költözködés (nem tudom, hányszor költözködött, aki a pontértékeket adta).

Hivatkozások:
 

Szubkultúra elhagyás, társadalmi folyamatok és egyéb állatfajták, avagy mi lett veletek darkok, gothok, ebm-esek, vámpírok, industrial arcok, synth pop-osok, cure-osok, furák...?; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 03. - 10:55 | © szerzőség: Kelemen Anett