Az okkult

Rácz József "okkult devianciaként" foglalkozik a dark-goth szubkultúra egyik irányzatával. Az okkult jelzőről ezt írja Rácz: "a halállal mint "átmenettel" és a túlvilággal tételezett gazdag kapcsolatok miatt nevezzük a "90-es évek említett szubkultúráit okkultaknak" (RÁCZ 1198b, 192. o.).

A halál jelenléte mellett a másik legfontosabb jellemzője a dark-goth szubkultúrának a hite a transzcendensben, a meggyőződése, hogy létezik egy értelemmel fel nem fogható, a megismerés határán túli, nem anyagi, metafizikai világ is (amely gondolat természetesen minden vallás alapja is egyben.) Valószínűleg nincsen materialista dark, ha igen, akkor nyilván nagyon zavarhatja, hogy lépten-nyomon szellemekbe, démonokba, angyalokba vagy épp boszorkákba ütközik. Az sem kerülheti el a figyelmét, hogy már az olyan "hétköznapi" dark-goth szimbólum is, mint a pentagramma szellemi erők létezését feltételezi. Thomas Robbins hasonló véleményen van Eliadeval, abban, ahogy a misztikus mozgalmak iránti érdeklődést civilizációnk történetébe helyezik: "az alternatív vallásoknak a hetvenes évekbeli [és azóta tartó] virágzása a nyugati kultúrában nem új jelenség, hanem inkább az okkult miszticizmus és a keleti gondolatok 19. században kezdődött virágzásának a folytatása" (ROBBINS).
A figyelem mindig a látható dolgokon túlra irányul. A dark-goth szubkultúra toleránsnak tűnik a vallásokkal szemben, ezért sok egyház és vallási csoport tagjait megtalálhatjuk itt. Találhatunk keresztényeket, keleti tanok hívőit, illetve "pogányokat" is. A nem történelmi egyházak hívői itt találhatják meg a fiatal szubkultúrák közt azt a helyet, ahol elfogadásra találhatnak, hitüket teljes egészében felvállalhatják. A "pogány" (angolul: pagan) jelző gyakran előkerül, leginkább olyan ritka vagy ősi vallásokat nevezik így, mint például a Wicca(2) boszorkányság. A kereszténységnek olyan sajátos "leágazásai" mint pl. a Rózsakeresztes tradíció, vagy más hermetikus tanok (pl. alkímia) is divatosak. Ha egy naiv szemlélődő gyorsan átnézne pár tucat dark-goth lemezborítót, internetes honlapot, úgy érezné magát, mintha minden vallás valójában egy nagy vallás része lenne, vagy, mintha egy bazárban járna, ahol jól megférnek egymás mellett az amúgy talán megbékíthetetlen filozófiák és szimbólumaik: Hórusz-szem, pentagramma, mandalák, labrys, rózsafűzér stb.
Az okkult és a tradicionális kereszténység ill. nyugati kultúra tehát jól megfér egymás mellett és ezáltal olyan szerzők is közös polcra kerülhetnek, mint Hamvas Béla, Dosztojevszkij, Pilinszky, Aleister Crowley, Csáth Géza stb.

(1) James Cook hozta magával a fogalmat Európába, a XVIII. század végén, a polinéziai szigeteknél tett hajóútja során. Maga a mágikus-vallási tabukomplexum ellentmondásos, értelmezési köre tág, "rendkívüli, erősen megbélyegzett, intenzíven az emlékezetben tartott" az eredetileg hozzá kapcsolódó jelentés, amely eltér attól, ahogy kultúránk használja. Ma általánosabb értelemben használjuk olyan kérdésekre, jelenségekre, területekre, amelyek tiltottnak számítanak, tehát nem szabad csinálni őket, vagy beszélni róluk. (GRAUPMANN 1999)
Olyan praktikák és technikák, amelyek merítenek a titkos természeti vagy kozmikus erőkből, amelyek a modern tudomány eszközeivel nem ismerhetők fel vagy mérhetők (Tiryakiant idézi ELIADE 2002, 62. o.)

(2) Ősi, pogány tradícióból kialakult természetkultusz ("zöldboszorkányság") amelyben fontos szerepet kap a mágia és annak gyakorlása. A vallás középpontjában olyan istenek állnak, mint pl. az Agancsos Isten (természet körforgása), a Holdistennő Hármasság (a hold növekedésével és elfogyásával párhuzamosan: a "Szűz Istennő", "Anyaistennő" és "Banyaistennő".) - http://www.wicca.hu
"A wicca legfőbb célja az emberben rejlő "mágikus" képességek újraélesztése, a legkülönfélébb okkult, metafizikai, vallási irányzatok évezredek során összegyűjtött tapasztalatai és jól kidolgozott módszerei alapján." - http://web.tvnetwork.hu/vidaa/wic/wicca-hu.html

Ősz, mindörökké - Bevezetés a dark-goth világba (Egy szubkultúra pillanatfelvétele)- Szociálpszichológiai műhelymunka; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 02. - 14:58 | © szerzőség: Kis Gábor