A mozgalom gyökerei - Gótika, történet

A mozgalom gyökerei - Gótika

A gótikus stílus elnevezés a reneszánsz korából származik, mint a csúcsíves stílus "elítélő" értékelése. A reneszánsz ember felfogása szerint az antik művészet aranykorát a középkor barbár, a gótoktól eredő torz művészete követte. Valójában azonban a gót népcsoport és a gótikus stílus között nincs összefüggés. A gótikus építészet a XII. század derekán Franciaországban fejlődik ki, és innen terjed el, és válik a XIII. század végére egész Európában uralkodóvá, a bizánci kultúra hatása alatt álló országok kivételével. Megjelenik a végtelen felé nyújtózkodás, valamilyen kozmikus nyitás szimbóluma a templomok formai sajátosságaiban (oszlopok, tornyok, amelyek a magasba törnek). Ezt szokták alapvető jellegzetességként említeni a gótikus templomokkal kapcsolatban, a felfelé, szellemi szférába, vagy Mennyország, Isten felé törekvést. A "fent" pólusának hangsúlya kiélezi az ellentétet a "lenttel". Makovecz Imre hozzáteszi: "[a templom] olyan, mint egy imádkozó kéz. De megfeledkeznek arról, hogy ennek a dolognak nem az a lényege, hogy fölfelé tör, hanem az, hogy minden súly lefelé törekszik benne. A földvonzás uralkodik a gótika szerkezeteiben, a tiszta nyomás." A fény minél erősebb, az árnyék annál élesebb. A hangsúlyos spiritualitásuk miatt a gótikus szobrok, ábrázolások gyakori szimbólumai a dark-goth világnak, s megtalálhatók köztük a démoni alakok is, amelyek például a gótikus szökőkutakat, vízköpőket (gargoyle) formázták. A gótikus katedrális allegorikus minden porcikájában, magukban az elemekben és az elemek egymáshoz vonatkoztatásában is. A székesegyház alapja a kereszt, a keresztény vallás legfőbb szimbóluma. A kötegoszlopok négyes tagozásukban Krisztust és a négy evangélistát, tizenkettes tagozásukban Krisztust és a 12 apostolt jelentik. Az architektonikus és ornamentikai elemei is a keresztény szimbólumok kőbe faragása: például a mintákból fonódó dísz, amely igen gyakran egészen körülfogja a templom homlokát, Jézus Krisztus stilizált töviskoronája (HEVESY).

A mozgalom története /1/

A hetvenes évek második felében kialakuló punk mozgalmat a legtöbb irodalom kiemeli, mint a dark és goth irányzatok bölcsőjét. Magyarországon, ahogy a nagyvilágban is a punk mozgalom kialakulását hamar követte a new wave, az új hullám és underground néven egy szubkulturális vonulat - inkább értelmiségi fiatalok között (RÁCZ 1989d)
A new wave zenei irányzat "oldalhajtása" a dark wave, amely kezdetben sok elemét átvette a punk zenének, attitűdnek. Zenéjére egyaránt jellemző a punk nyersessége és a new wave részben elektronikus megszólalása. A "hideg" szintetizátorhangokat különböző effektusokkal eltorzított gitárok kísérik, amelyek a punk zenénél egyre izgalmasabb, bonyolultabb zene komponálására használtak fel. Fontos különbség, hogy a "vidámabb" dúr akkordról moll hangzásra váltottak, a tempót helyenként lelassították, s így nyomasztóbb zenei atmoszférát hoztak létre lemezeiken és koncertjeiken. Ehhez járult a látvány is, amelynek ihletője a ’70-es évek elején megjelenő glam(our) rock, amely teátrális, megrendezett, többletjelentést hordozó külsőségekkel egészítette ki a zenét. Nagy Britanniában a nyolcvanas évek elején működő underground rock mozgalmak közül ez tűnt a leginkább sötétnek, borúsnak mind dalszövegeiben, mind megjelenésében. A legtöbb, témával foglalkozó cikk a brit Bauhaus /2/ együttes nevét említi, s konkrétan az egyik kislemezüket, amelyet a legelső dark wave felvételek egyikeként emlegetnek. A dalt a fekete-fehér horrorfilmekben szereplő, s főleg a Drakula szerepeivel világhírt szerzett magyar színészről, Lugosi Béláról írták /3/, és 1979-ben jelent meg.

"A denevérek kirepültek a harangtoronyból,
Az áldozatok már mind elvéreztek,
Vörös bársony szegélyezi a fekete ládát,
Lugosi Béla halott
Élőhalott, élőhalott, élőhalott"

Szőnyei Tamás (1992) így ír róluk: "zenéjük félelmetes energiái és sötét színei inkább a középkori misztikához és romantikához közelítettek". Sok más zenekar is jelen volt a színen, a dark első nagy generációjának képviselői: Sisters Of Mercy (Irgalmasrendi nővérek), The Cure (A kúra), Christian Death (Keresztény halál), Joy Division stb.
A "gótikus rock" elnevezést az újságírók kezdték használni a nyolcvanas évek elején, a londoni Soho egyik szórakozóhelyének, a Batcave klub körül kialakuló mozgalom megjelölésére, ez a mozgalom "első generációja". Sápadtság imázsa, fekete bőr viselet, feszületek, "bizarr viselkedés" jellemezte ezeket a fiatalokat (THORNE 1993). A dark-goth zene bizonyult a punk legtovább élő egyenes leágazásának, a punk dühe és felforgató, lázadó lendülete nélkül. A dark wave megőrizte bizonyos zenei sajátosságait az évek során, amely megkülönbözteti őt a goth zenétől, de hangsúlyozni kell, hogy diffúz fogalmak ezek, átfedések vannak közöttük. Mindenesetre a goth stílusba középkori vagy még korábbról eredeztethető népzenék, ún. "neofolk" és "ritual" zenék /4/ is beleférnek és egyéb, nem hagyományos hangzások (pl. az Industrial bizonyos fajtái, amelyek a mai diszkókból ismerős primitív gépzenét ötvözik a dark-goth életérzéssel).
A dark-goth zenékre általában véve a lassúbb tempó, egyszerűbb ütemek, moll hangnem jellemző a kezdetek óta, s még egy dolog, ami lényeges: döntő többségben mély férfihang (minél mélyebb), esetenként pedig magas, angyali, női hang (minél éteribb).

/1/ Azt, hogy konkrétan hogyan alakult a '80-as évek elején a dark könnyűzenei irányzata, mely együttesek tekinthetők úttörőknek és melyek alakultak meg azóta, viszonylag kis terjedelemben tárgyalom, igyekszem a közös jellemzőket kiemelni. Ez a téma az, ami leginkább képviselteti magát a hozzáférhető irodalomban - például könnyűzenei kiadványokban; lexikonokban stb.
/2/ Nincs közvetlen kapcsolat a híres művészeti iskola és a zenekar közt. (SZŐNYEI 1992)
/3/ Bauhaus: Bela Lugosi is dead
/4/ Sol Invictus, Corvus Corax stb.

Ősz, mindörökké - Bevezetés a dark-goth világba (Egy szubkultúra pillanatfelvétele)- Szociálpszichológiai műhelymunka; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 02. - 16:05 | © szerzőség: Kis Gábor