A szubkultúrák története Mo.-on

"Amikor fiatalok voltunk, tudtuk, hogy az, ami valójában megtörténik, egészen lényegtelen ahhoz képest, ami megtörténhetne."

(Musil)

"A '80-as évek Magyarországát növekvő esélyegyenlőtlenség, az életszínvonal és a társadalmi mobilitás csökkenése jellemezte. Aggasztó következménye mindennek, hogy a bűncselekmények száma nőtt, és hogy azok egytizedét fiatalkorúak követték el. Megsokszorozódott továbbá az öngyilkosságok, elmebetegségek, alkoholisták és drogfogyasztók száma...
E hanyatlást először az értelmiség ismerte fel és a "másság" igényétől vezérelve alakult ki a magyar újhullám, amely mind tartalmában, mind külső megnyilvánulásaiban, teljes mértékben eltért az addig megszokottól. Az alkotókedv elmosta az egyes művészeti tevékenységek közti határokat, így az irodalom és a képzőművészet terén is éreztette hatását.

...Eleinte tökéletes értetlenség fogadta az újhullámos törekvéseket. ...A hivatalos szervek körében - különösen a szövegek nyíltsága, a zenészek életmódja miatt - pedig egyenesen ellenzékinek tekintették az újító szándékot. ...Számítani kellett a nyakkendős-bőrzakós urak jelenlétére, igazoltatásokra, provokációkra. Műfajt ennyire talán még sohasem nyomtak el, a televízió, a rádió, a hanglemezgyár szinte tudomást sem vett létezésükről...
Nem meglepő, hogy az előző évtized "langyos vizét" mind nagyobb mértékben bombázni kezdik bizonyos szubkultúrák, amelyek közül a csövesmozgalom a legspeciálisabb és leginkább elterjedt szerte az országban, de emellett megjelenik az új hullámnak, vagy punknak nevezett irányzat is, egy szűk, de fontos réteg, a fiatal értelmiség kifejezési-önkifejezési eszközeként, ami azért meglepő, mert a műfaj gyökerei a hetvenes évek közepének kimondottan iskolázatlan angol fiataljaiból erednek...
1988: A második, az agyonhallgatott /-hallgattatott/ magyar rockforradalom utóvédharcai. Az érték kompromittálódott, a divat győzedelmeskedett...
Egy "új mag" továbbra is az utcán, megannyi feketébe öltözött pici Voltaire: lángoló cinizmusuk egyszerre paradox és tragikomikus. ...A mítosz: nyávogó kalózkazettákra sűrítve, zenekarnevek a három per hármas irattárában, titokzatos félszavak, utalások, ennyi... Kassák, Ikarusz, Bercsényi Klub és még egy utolsó utáni koncert. Azok pedig csak topognak, szoronganak, egyre többen lesznek jólértesültek, szociológusoknak szinte csemegézés lenne az efféle rétegződés. A szabadjára engedett elit, meg a halmozottan hátrányos helyzetű, a kíváncsi, meg a divatlovag: csodálatos kelet-európai kamaszlázadás, némi félműveltséggel leöntve. Mozi és rock, de Fellini helyett Walters, Bergman helyett Jarmusch, a Stones helyett Joy Division, Jimi Hendrix helyett Nick Cave.
"Alternatív", így az új műfajmegjelölés.

Rácsodálkozás az önkifejezés gyönyörűségére, aztán a kiábrándulás, hogy ez az "ön" nem is az "én"...
A VIII. kerület akkori helyzete megérne egy külön tanulmányt, "...a lakosság összetétele megváltozott, alacsony iskolázottságú, deviáns rétegek vették birtokukba... Budapesten itt a legmagasabb az alkoholisták és az öngyilkosok száma … és ez bizonyos gettószemlélethez vezetett. …
A terv már 1985-ben megszületett a Vörösmarty Művelődési Házban, hogy az egykori fürdő helyén létrejöhessen a műfajnak teret adó és támogató klub, de a "vezetőségi ámen" csak 1988 januárjában, a Ganz-Mávag megszűnésekor érkezett meg. …
"Fekete Lyuk"-nak keresztelték el... A viszonylag olcsó árak, a hajnali nyitva tartás és persze az extravagancia hamarosan híressé, bizonyos körökben pedig hírhedtté tette a Lyukat: a lavina megindult.
A klub egyre növekvő népszerűségét leginkább annak köszönhette, hogy ez számított az első olyan helynek, amely kizárólagosan az újhullámos-alternatív produkcióknak lett az otthona... Úgy tűnik, a Fekete Lyuk engedélyezése is jelezte a diktatúra egyre csökkenő tekintélyét, különösebb intézkedésekre nem is került sor, néhány civil ruhás detektív állandó jelenléte pedig valószínűleg megnyugtathatta a rendőrség illetékeseinek "lelkiismeretét"... Íme, egy szakfelügyelői értékelés 1988 decemberéből (részletek): "...hiánypótló intézmény, amely egy sajátos réteg igényét elégíti ki... Sokuknak ez az egyetlen kulturális forma." A BRFK ifjúságvédelmi osztálya rendszeresen képviselteti magát, "bármiféle változtatás a megszűnéséhez, felbomlásához vezetne... Ezeknek a gyerekeknek ez az egyetlen létezési forma, hogy közösségi életet éljenek..."
Annak ellenére, hogy a hatóságok semmi kifogásolni valót nem találtak működésében, a Lyuk a hazai sajtó támadásainak kereszttüzébe került. "A nyugati sajtó /pl. a Stern magazin/ éppen ellenkező előjellel szólt az akkor még vasfüggönyön túli "hard place"-ről." (A Fekete Lyuk pályázata)

Deviánsnak minősített viselkedésformák Magyarországon, A dark-gothic szubkultúra bemutatása- Szakdolgozat; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 11. - 12:46 | © szerzőség: Kelemen Anett