A vizsgálat eredményei

A vizsgálat során mindegyik írásmintán a klasszikus grafológia eszközeit felhasználva lemértem a szükséges paramétereket, illetve azokat, amelyek a keresett elemek értelmezéséhez szükségesek. Az egyes mérési jegyzôkönyveket a mellékletben feltüntettem. A mérések során vonalzót, nagyítót, szögmérôt és az Excell számítógépes programot használtam. A kapott eredményeket csoportonként összegeztem, majd összehasonlítottam a két oldal számadatait.
Ezek alapján szeretném az elôzôekben feltett kérdéseimet megválaszolni.
1.Visszahúzódás és intorverzió, a társas beillesztkedés zavarát mutatja:
- kötetlen írás: a dark duktorok között több kötetlen írást találtam, mint a kontroll csoportnál.

5. táblázat:

- Zavart eloszlási vagy tér ritmus: ennél a pontnál jelentôs eltérést találtam, mert míg a kontroll csoportnak 25 %-a bír zavart térritmussal, addig a darkoknál ez 70%-ot mutat.

6. táblázat:

- Tömbelhelyezés: az esetek többségében (16 írásban találtam ezt) valóban balra tolódott az írástömb, azonban ebben a pontban jelentôs különbséget nem találtam a kontroll (12 írásban volt balratolódott írástömb) és a dark csoport köztött.

7. táblázat:

- sor és szótáv: nagy. Itt pont az ellenkezôjét találtam a várt eredménynek, ugyanis míg a darkok átlagos sortávja 9,64 mm, addig a kontroll csoportnál 10,47 mm volt ez az átlag. Tehát a kontroll csoport átlagos értéke a normál sortávolságot mutatja, viszont a darkoké egy kissé elmarad a normál értékektôl. Azonban, ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes tagok saját sztenderdjükhöz képest mekkora sortávot használnak, akkor már tisztán látszik, hogy a dark csoportban 11 résztvevônél nagynak mondható a sortávolság és 5 duktornál kicsi, a többi esetben normál értéket kaptunk. A kontroll csoportnál is 11 esetben találtam nagy sortávot 8 írásban pedig normál , 1 írásban volt kicsi sortáv. Negatív sortávolságot találtam a darkoknál 5, a kontrollnál 4 írásban. A darkoknál a legkisebb sortávolság 4,9 mm, a kontrollnál 7,82 mm volt. Legnagyobb sortávolság a darkoknál 14,48 mm a kontrollnál 15,28 mm volt.
- zárt formák az oválokban. Ennél a pontnál külön vizsgálatam az “ o ”-t és külön az “ a ” hiszen az “ o ” inkább a magánéletre vonatkozik, míg az “ a ” inkább a munkahelyi, társasági szituációkra. A darkoknál minden esetben zárt, illetve többszörösen zárt “ o ”-t találtam, ez a kontroll csoportnál 15 írásban volt megfigyelhetô. Az “ a ” betûnél a kontroll csoport tagjai “jobban” nyitnak, mint a darkok, itt 10 kontrollos és 12 dark használt zárt oválokat. Bár valóban igaz, hogy zárt formák jelennek meg a darkok írásában, az eltérés a kontroll csoporttól nem olyan jelentôs, mint vártam.

8. táblázat:

- baltendencia: Ahogy a fennti táblázat is mutatja a darkok körében gyakraban fordul elô baltendencia, mint az általam vizsgált kontroll csoportban.

Egy szubkultúra vizsgálata a kézírás alapján - Grafológiai intézet; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 04. - 09:20 | © szerzőség: Mezey Gyöngyi