Vizuális önprezentáció

A dark szubkultúra vizuális önprezentációja

Archaikus jegyek a modern nemi szerepek  és a fogyasztói kultúra tükrében

A modern kor technikai és eszmei forradalma megszülte a huszonegyedik századi embertípust, amelynek a szabadság döntéshelyzeteivel, illetve az impulzusáradat szelektálásával kell megbirkóznia. Mindenki másképp dolgozza fel a változásokat, és különbözőképpen reflektál egy adott jelenségre. Az újfajta életmódok és felfogások természetesen újabb és újabb társadalmi csoportokat kívánnak meg. Sokan nem tudják – és nem is akarják – követni az irányadó, aktuális trendeket: megzavarodnak, elveszettnek vagy idegennek érzik magukat. Ezen nem átlagos gondolkozású emberek találkozásából jöttek és jönnek létre új szubkultúrák – ám az emberek fejében magának a szubkultúrának a fogalma, jelentősége sem világos, nemhogy az egyes válfajokkal tisztában lennének. Nyugat-Európa nagy részével ellentétben hazánkban még nincs megkülönböztetve az egymással szimbiózisban élő számtalan szubkultúra. Dolgozatomban az egyik legszélesebb körben elterjedt, zenei alapokon nyugvó irányzatot, a dark szubkultúrát vettem górcső alá.

Témaválasztásom egyrészt személyes érdeklődésemből, kötődésemből fakad, hiszen tinédzserkoromtól fogva magam is részesévé váltam a dark szubkultúrának, ám mégsem olvadtam annyira bele, hogy ne tudnám kívülről, analitikusan szemlélni. Ebből kifolyólag megvannak az alapvető ismereteim a témával kapcsolatosan, megkönnyítve a kutatást – amely eddigi tudásom gyarapítására is szolgált. Másrészt fontosnak tartottam bővíteni a hazai szakirodalmat a dark szubkultúrával kapcsolatosan, mivel oly kevés könyv és szakcikk született róla ahhoz képest, hogy csupán Magyarországon hozzávetőlegesen több ezer embert érint. Szerettem volna olyan dolgozatot megalkotni, amely egyedi és speciális fókuszú.

Munkám társadalmi haszna számomra annyit tesz, hogy az írást elolvasó emberek immár kellően tájékozottan szembesülhetnek sztereotípiáikkal, és racionális alapon elhelyezhetik saját koordinátáikon a jelenséget. Azaz célom továbbá az is, hogy elérjem, az emberek a megfelelő információk birtokában alkossanak véleményt a szubkultúrákról, azon belül a darkokról. Így azok számára is hasznos lehet, akik eddig is érdeklődtek a szubkultúrák és/vagy a darkok iránt, csak nem találtak hiteles forrást az elmélyüléshez, illetve azok számára is, akik laikusként eddig nem tudták hova tenni magukban az ebbe a rétegbe tartozó, sajátos külsejű egyéneket, zenéket, és a többi velejáró elemet. Továbbá kissé konnotatív módon az is elérhető a dolgozattal, hogy az alapvetésnek kezelt, mai értelemben vett irányadó gondolkodást kissé felkavarja, kérdéseket vessen fel, és fausti módon újraértelmezze, megkérdőjelezze mindazt, amit oly természetesnek veszünk.

A dolgozat egésze letölthető itt.

Figyelem! Ha valaki a dark-goth vagy honlapunkba vágó szubkultúra témájában publikált, szakdolgozatot készített, kérjük küldje el közlésre, segítve ezzel SzubKult rovatunk bővülését.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2014. 03. 12. - 05:58 | © szerzőség: Tóth Noémi