Csont- MúzeumCafe 90.

- megjelent a MúzeumCafé 90. száma - 

Hogyan váltak múzeumi műtárgyakká az emberi maradványok? Miért takarnak függönyök évtizedek óta őrzött koponyákat egyes közgyűjteményi raktárakban? Mi a különbség az egyetemi és a múzeumi anatómiai gyűjtemények megítélésében? Milyen etikai problémák érintik az emberi csontokat kezelő múzeumokat? A MúzeumCafé 90. száma az anatómiai kutatások és gyűjtemények kérdéseit helyezi a középpontba.
Wilhelm Gábor a Néprajzi Múzeum anyagának bemutatásával a koponyák gyűjteményi státuszának változásait mutatja be, míg László Orsolya írásában a régészet szemléletmódját és kutatási módszertani szempontjait fejti ki. Keményfi Róbert a náci fajelmélet igazolására született gyűjtésre és kutatásra hoz példát a Tübingeni Egyetemről, Worley-Szilágyi Judit az Uppsalai Egyetem gyűjteményeire vonatkozó etikai kérdéseket vázolja fel. Győry Hedvig, Scheffer Krisztina és Szvák Enikő a több hazai és nemzetközi intézmény összefogásával működő múmiakutató Nephthys-projektet ismerteti, Bojtos Anita a csontereklyék utáni kutatásokat és a katolikus egyház gyakorlatában betöltött szerepüket mutatja be. Basics Beatrix az anatómiai ábrázolásokat helyezi művészettörténeti kontextusba. Kunné Tornóczky Andrea a dunaföldvári ásatás során megtalált mamutborjú leletre hívja fel a figyelmet. (Muzemcafe Reblog)


2022. 09. 04. - 06:26 | © szerzőség: Gothic.hu