Szabó Dezső: A ​kötél legendája

...Szabó Dezső különös, sokszor pamfletbe, politikai röpiratba hajló elbeszélései, legalábbis az olvasmányos kötet tanúsága szerint, máig érő gondolatokat és indulatokat hordoznak. A legkorábbi írások: a Don Kisott penitencián; A lélek-mocsár; A bujdosó királyfi az első világháború szörnyű benyomásait, az igazságtalanság ellen lázadó ifjúság célkereső gyötrődéseit közvetítik. A Fordított kukker, a Tanárok együttérző emberábrázolása, hiteles lélekrajza emeli e műveket a kor legkiválóbb alkotásai közé. A fül döbbenetes személycseréje (Ivan Ivanovics és Nagy János egy véletlen kórházi ágytévesztés folytán sorsot is cserél) a háború céltalanságának elemi erejű szatírája... 


2020. 06. 12. - 10:31 | © szerzőség: Gothic.hu